segunda-feira, 2 de abril de 2007

LOS CAMINOS DE UN MATEMÁTICO - Entrevista a Mischa Cotlar, por Carlos Borches

Esta entrevista também está aqui:
A parte da entrevista referente a António Aniceto Monteiro está transcrita aqui:
*
Sobre Oscar Varsavsky (Buenos Aires, Argentina, 18 de enero de 1920; Buenos Aires, 17 de diciembre de 1976), ver:
Oscar Alberto Varsavsky - Epistemólogo y matemático